«Η κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά να δημιουργεί κοινωνικούς αποκλεισμούς και στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης», επισημαίνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32239/05.04.2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, οι ενήλικες μαθητές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν δικαιούνται δωρεάν μεταφορά.

Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση που στερείται λογικής καθώς τα Σ.Δ.Ε. είναι δωρεάν δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο θεσμός αυτός τους παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.4763/2020) και να ολοκληρώσουν με αυτό τον τρόπο την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Επιπλέον, προσφέρουν κρίσιμο κοινωνικό έργο καθώς προάγουν την επανασύνδεση των πολιτών με τα εκπαιδευτικά συστήματα, ωθώντας στην κοινωνικοποίηση του ατόμου.

Περαιτέρω, ο Διονύσης Καλαματιανός αναφέρει στην ερώτησή του ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών των Σ.Δ.Ε. είναι ενήλικες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με εξαιρετικά χαμηλές οικονομικές δυνατότητες. Πρόκειται για ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά να βγάλουν τα προς το ζην, ενώ αρκετοί από αυτούς είναι ακόμα και άνεργοι. Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που, παρ’ όλες τις δυσκολίες, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους. Μάλιστα, πολλοί εξ’ αυτών δεν στοχεύουν μόνο να μεταβούν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, αλλά και να εισέλθουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να την ολοκληρώσουν. Παράλληλα, δεν πρέπει να λησμονούμε πως πολλοί μαθητές των Σ.Δ.Ε. αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να μεταβούν στα σχολεία που φοιτούν καθώς πρόκειται για υπερτοπικά σχολεία που καλύπτουν ευρύτερες περιοχές στη χώρα μας. Προκύπτει, λοιπόν, ξεκάθαρα η ανάγκη της δωρεάν μεταφοράς για τους μαθητές των Σ.Δ.Ε., ώστε αυτοί να μπορούν να συνεχίσουν με ομαλότητα την εκπαίδευσή τους.»

Τα ερωτήματα που θέτει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, είναι τα εξής:

  • Γιατί αποκλείστηκαν οι μαθητές των Σ.Δ.Ε. από τη δωρεάν μεταφορά;
  • Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα ενσωματώνει τους μαθητές των Σ.Δ.Ε. στη δωρεάν μεταφορά τους από και προς το σχολείο, όπως αυτό ισχύει για τους υπόλοιπους μαθητές των σχολείων στη χώρα μας;